POLITICĂ PRIVIND PROTECȚIA ȘI SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (“Regulamentul general privind protecţia datelor” – RGPD) și ale legislației naționale cu privire la protecția și securitatea datelor cu caracter personal,

Alvogen Romania S.R.L., persoană juridică română, având sediul în București, Bulevardul Theodor Pallady, numărul 44B, etajul 2, sectorul 3, cod poștal 032266, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/2501/2000, cod unic de înregistrare 12826074

Și

Labormed – Pharma S.A., persoană juridică română, având sediul în București, Bulevardul Theodor Pallady, numărul 44B, sectorul 3, cod poștal 032266, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/21114/2007, cod unic de înregistrare 22718452,

entități juridice care fac parte din grupul de companii Zentiva, împreună cu restul entităților juridice listate în Secțiunea (J) de mai jos (denumite în mod generic și colectiv “Zentiva” și/sau “Compania” și/sau “noi” și/sau ”Afiliați/i”), în calitate de Operatori (Asociați) de Date cu caracter personal, doresc să asigure respectarea deplină a legislației aplicabile în domeniul protecției Datelor cu caracter personal, astfel încât să continuați să ne încredințați Datele dumneavoastră cu caracter personal.

Aceasta Politică privind protecția și securitatea Datelor cu caracter personal descrie liniile directoare ale Prelucrării Datelor cu caracter personal (însemnând orice informație cu privire la o persoană fizică identificată sau identificabilă) care ne sunt încredințate, cu privire la:   

 • modul în care obținem Datele dumneavoastră cu caracter personal;

 • Datele cu caracter personal pe care le Prelucrăm, în funcție de natura relației noastre cu dumneavoastră;

 • scopurile pentru care folosim Datele dumneavoastră cu caracter personal;

 • temeiul juridic al Prelucrării de Date cu caracter personal;

 • condițiile în care putem dezvălui Datele dumneavoastră cu caracter personal;

 • nota de informare pentru copii;

 • securitatea Datelor cu caracter personal;

 • drepturile pe care le aveți în legătură cu Datele dumneavoastră cu caracter personal;

 • durata pentru care păstrăm Datele dumneavoastră cu caracter personal;

 • lista Operatorilor Asociați și guvernanța corporativă a Zentiva – lista sucursalelor Zentiva;

 • definiția termenilor folosiți în acestă Politică privind protecția și securitatea Datelor cu caracter personal;

 • revizuirile Politicii privind protecția și securitatea datelor cu caracter personal.

Pentru orice întrebări sau informații suplimentare cu privire la Prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal de către Zentiva, puteți contacta Reponsabilul cu Protecția Datelor, la următoarele coordonate:

 • prin poștă la: Bd. Theodor Pallady, numărul 44B, sectorul 3, cod poștal 032266, București, România; și / sau 
 • prin fax, la numărul de fax: +40.21.318.03.76; si / sau
 • prin e-mail: la DPO(at)zentiva.com. 
(A) Modul în care obținem datele dumneavoastră cu caracter personal  

Ca regulă generală, obținem Date cu caracter personal direct de la dumneavoastră.

Pot exista situații în care obținem automat Date cu caracter personal care vă privesc, ca urmare a vizitei dumneavoastră pe Pagina noastră Web. Pentru detalii, vă rugăm să parcurgeți politica noastră de cookie.

De asemenea, pot exista situații în care obținem Date cu caracter personal care vă privesc din alte surse. Astfel, în cadrul desfășurării activității noastre, putem obține Datele dumneavoastră cu caracter personal, în orice manieră (de exemplu: discuții față în față, discuții telefonice, sau în scris, pe cale electronică și / sau pe format hârtie):

 • de la alte entități juridice, care sunt parte a grupului Zentiva (puteți viziona lista entităților juridice care sunt parte a grupului Zentiva la Secțiunea (J) de mai jos); și / sau
 • de la alte entități juridice, de drept public sau de drept privat, cu sau fără personalitate juridică (de exemplu: de la angajatorul dumneavoastră sau de la alte instituții / autorități publice centrale / locale, în exercitarea atribuțiilor legale de control și investigare, sau de la partenerul nostru comercial etc.); și / sau
 • ca urmare a unei fuziuni, achiziții de active sau cesiuni de creanță; și / sau
 • ca urmare a unei dezvăluiri din partea altor persoane fizice (de exemplu: persoane care au raportat Zentiva efecte adverse suspectate de dumneavoastră, persoane implicate în accidente auto care nu dețin în proprietate autoturismul implicat în accident etc.); și / sau
 • din surse publice (de exemplu: literatura de specialitate).

În cazul în care Datele dumneavoastră cu caracter personal ne sunt dezvăluite de terțe părți, persoane fizice, vom considera că ați autorizat în prealabil respectiva utilizare și divulgare a Datelor dumneavoastră cu caracter personal. Este de datoria acestor terțe părți, persoane fizice, de a se asigura că au autorizarea necesară de a utiliza și a ne dezvălui Datele dumneavoastră cu caracter personal, anterior de a face acest lucru. În mod similar, în cazul în care dumneavoastră ne veți dezvălui Date cu caracter personal ale unei terțe părți, persoane fizice, vom considera că ați fost autorizat/ă deja de către respectiva terță parte să faceți acest lucru. De asemenea, în cazul în care Prelucrăm Date cu caracter personal care vă privesc obținute de la terțe părți, entități juridice, acestea au obligația de a vă furniza informațiile necesare cu privire la Prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal care ne sunt divulgate. În cazul în care terța parte, entitate juridică, nu vă oferă informațiile necesare cu privire la Prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal care ne sunt divulgate, vă rugăm să contactați respectiva terță parte, entitate juridică, în mod direct.

(B) Datele cu caracter personal pe care le Prelucrăm, în funcție de natura relației noastre cu dumneavoastră   

În cadrul desfășurării activității noastre, putem colecta Date cu caracter personal care vă privesc, în format fizic și / sau electronic, pe care le vom deține, înregistra, utiliza și Prelucra în orice alt mod, în conformitate cu legislația aplicabilă nouă și liniile directoare stabilite prin prezenta Politică privind protecția și securitatea Datelor cu caracter personal.

Regula generală este de a colecta și de a vă solicita transmiterea numai a acelor Date cu caracter personal care sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce ne este necesar în desfășurarea activității noastre, în funcție de natura relației noastre cu dumneavoastră.

De asemenea, regula generală este de a nu colecta acele categorii de Date cu caracter personal, considerate a fi speciale, cum ar fi: originea rasială sau etnică; opiniile politice; confesiunea religioasă; convingerile filozofice; apartenenţa la sindicate; date genetice; date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice; date privind viaţa sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice (”Date/le cu caracter personal sensibile”), decât în situații și modalități anume și limitativ prevăzute de legislația aplicabilă nouă și în conformitate cu legislația aplicabilă în materia protecției Datelor cu caracter personal (de exemplu: asigurarea de standarde ridicate de calitate şi siguranţă a produselor farmaceutice de uz uman sau a dispozitivelor medicale).

Astfel, în cazul în care:

veți decide să ne vizitați Pagina Web, pentru orice motiv (chiar și pentru informarea dumneavoastră) și veți accepta cookie-urile, vom Prelucra numai acele Date cu caracter personal care vă privesc și care se referă la autentificarea dumneavoastră pe internet, cum ar fi:

 • tipul dispozitivului;
 • sistemul de operare;
 • tipul motorului de căutare, setările de limbă;
 • locația, data si ora conectării la Pagina Web, durata vizitei dumneavoastră (bounce rate);
 • date demografice (cum ar fi, vârsta și sexul), dacă acestea sunt disponibile în contul dumneavoastră Google;
 • interese (dacă acestea sunt disponibile în contul dumneavoastră Google);
 • tipul dispozitivelor mobile;
 • sursa traficului;

veți decide să ne contactați, pentru orice motiv și pentru care completați “Formularul de Contact” disponibil pe Pagina noastră Web, sau ne contactați în orice alt mod și pe orice altă cale, vom Prelucra acele Date cu caracter personal care vă privesc și pe care veți decide să ni le dezvăluiți, cum ar fi:

 • date de identificare (numele, prenumele);
 • date de contact (adresa de corespondență electronică (e-mail) / numărul de telefon (personal / profesional) / adresa poștală – dacă este cazul);
 • conținutul corespondenței (fizice și / sau elecronice);
 • semnătura (fizică și / sau electronică);
 • domeniul / ocupația (profesia / locul de muncă / funcția / specialitatea / gradul profesional / titlul universitar – dacă este cazul);

veți decide să vă abonați la materialele noastre informative, vom Prelucra Date cu caracter personal care vă privesc, cum ar fi cel puțin următoarele informații:

 • date de identificare (numele, prenumele);
 • date de contact (adresa de corespondență electornică (e-mail) personală / profesională);
 • conținutul corespondenței (fizice și / sau elecronice);

veți decide să ne raportați, în orice mod și pe orice cale, un eveniment advers suspectat, vom Prelucra Date cu caracter personal care vă privesc, în calitate de raportor (respectiv, persoana care raportează evenimentul advers suspectat), cum ar fi cel puțin următoarele informații:

 • date de identificare (numele, prenumele);
 • date de contact (adresa poștală sau adresa de corespondență electornică (e-mail) sau numărul de telefon personal / profesional);
 • calificarea dumneavoastră (în cazul în care sunteți un Profesionist în Domeniul Sănătății);
 • inițialele persoanei care a experimentat evenimentul advers suspectat și / sau alți identificatori, cum ar fi: data de naștere, vârsta / categoria de vârstă, genul, perioada sarcinii (dacă este cazul);
 • descrierea evenimentului advers suspectat, cum ar fi semnele și simptomele experimentate, data la care a survenit evenimentul advers suspectat și efectul evenimentului advers suspectat;
 • vocea (în cazul în care raportați evenimentul advers suspectat prin apelarea liniei telefonice destinată serviciului nostru de farmacovigilență);
 • semnătură (fizică și/sau electronică – dacă este cazul);
 • conținutul corespondenței (fizice și / sau elecronice);
 • numele produsului în cauză.

veți decide să ne transmiteți, în orice mod și pe orice cale, o reclamație de neconformitate calitativă a produsului nostru sau distribuit de noi, vom Prelucra acele Date cu caracter personal care vă privesc, în calitate de reclamant (respectiv, persoana care transmite o reclamație de neconformitate calitativă a produsului nostru sau distribuit de noi), cum ar fi cel puțin următoarele informații:

 • date de identificare (numele, prenume);
 • date de contact (adresa poștală sau adresa de corespondență electronică (e-mail) sau numărul de telefon personal / profesional);
 • calificarea dumneavoastră (în cazul în care sunteți un Profesionist în Domeniul Sănătății);
 • o descriere a neconformității calitative reclamate;
 • semnătură (fizică și / sau electronică – dacă este cazul);
 • conținutul corespondenței (fizice și / sau elecronice);
 • numele produsului în cauză.

doriți să deveniți salariat al Zentiva și pentru care completați “Formularul de aplicație” disponibil pe Pagina noastră Web sau ne contactați în orice alt mod și pe orice altă cale, la cererea noastră prealabilă sau din proprie inițiativă, vom Prelucra Date cu caracter personal care vă privesc, cum ar fi:

 • date de identificare (numele, prenumele);
 • date de contact (numărul de telefon, adresa de corespondență electronică (e-mail);
 • conținutul corespondenței (fizice și / sau electronice);
 • date cu privire la postul dorit / departamentul / orașul;
 • date cu privire la educație, formare și experiență profesională (acele date pe care decideți să le prezentați în CV-ul dumneavoastră);
 • semnătură (fizică și / sau electronică – dacă este cazul);
 • alte date: acele date pe care înțelegi să le prezentați în CV-ul dumneavoastră și / sau scrisoarea de intenție.

Pentru desfășurarea procesului de recrutare și selecție nu avem nevoie de alte date, cum ar fi (dar fără a se limita la):

 • imagine (fotografie);
 • copii acte de identitate;
 • copii acte de studii;
 • informații referitoare la eventuale condamnări penale şi infracţiuni;
 • informații referitoare la starea dumneavoastră de sănătate etc.

reprezentați legal sau convențional o entitate juridică (de drept public sau de drept privat, cu sau fără personalitate juridică) în numele căreia actionați față de Compania noastră, pentru orice motiv, în orice mod și pe orice cale, vom Prelucra Date cu caracter personal care vă privesc, cum ar fi:

 • date de identificare (numele, prenumele);
 • date de contact (adresa poștală de corespondență / facturare, adresa de corespondență electronică (e-mail), numărul de telefon (personal / profesional);
 • conținutul corespondenței (fizice și / sau electronice);
 • domeniul / ocupația (locul de muncă, funcția, cartea de vizită);
 • semnătura (fizică și / sau electronică – dacă este cazul);

veți decide să fiți parte a unui contract încheiat cu noi, vom Prelucra Date cu caracter personal care vă privesc, cum ar fi:

 • date de identificare (numele, prenumele, codul de identificare fiscală / CNP);
 • date de contact (adresa de domiciliu / facturare, numărul de telefon (personal / profesional), adresa de corespondență electronică – e-mail);
 • domeniu / ocupația – dacă este cazul (locul de muncă, profesia, funcția, specialitatea, gradul profesional, titlul universitar, după caz);
 • semnătura (fizică și / sau electronică);
 • conținutul corespondenței (fizice și / sau elecronice);
 • acte / dovezi de executare a contractului;

sunteți un Profesionist din Domeniul Sănătății cu care interacționăm, vom Prelucra Date cu caracter personal care vă privesc, cum ar fi:

 • date de identificare (numele, prenumele, codul parafei – dacă este cazul);
 • date de contact (numărul de telefon (personal / profesional), adresa de corespondență electronică (personală / profesională);
 • domeniul / ocupația (locul de muncă, profesia, funcția, specialitatea, gradul profesional, titlul universitar);
 • conținutul corespondenței (fizice și / sau electronice);
 • semnătura (fizică și / sau electronică);
 • imaginea (fotografii evenimente – dacă este cazul);

veți decide să achiziționați bunuri oferite spre vânzare de noi (aparate electronice, mobilier, autoturisme, deșeuri etc.), vom Prelucra Date cu caracter personal care vă privesc, cum ar fi:

 • date de identificare (numele, prenumele, codul de identificare fiscală / CNP);
 • date de contact (adresă de domiciliu / facturare);
 • conținutul corespondenței (fizice și / sau electronice);
 • semnătura (fizică și / sau electronică);

veți decide să ne vizitați incinta, indiferent care ar fi motivul vizitei dumneavoastră, vom Prelucra Date cu caracter personal care vă privesc, cum ar fi:

 • date de identificare (numele, prenumele, numărul de înmatriculare al autoturismului (fără opțiunea de recunoaștere a numărului de înmatriculare), imaginea (fără opțiunea de recunoașterea facială);

sunteți implicat într-un accident auto, vehiculul implicat în accidentul auto este în proprietea sau utilizarea noastră iar accidentul auto este constatat amiabil, vom Prelucra Date cu caracter personal care vă privesc, cum ar fi:

 • date de identificare, dată fiind calitatea dumneavoastră de persoană implicată în accident sau proprietar al vehicului implicat în accident sau martor ocular la acesta, după caz (numele, prenumele, data nașterii, permisul de conducere – seria, numărul, categoria, valabilitatea, după caz);
 • date de contact, dată fiind calitatea dumneavoastră de persoană implicată în accident sau proprietar al vehicului implicat în accident sau martor ocular la acesta, după caz (adresa poștală completă, număr de telefon personal / profesional sau adresa de corespondență electronică – e-mail, după caz);
 • date cu privire la accident (data, localizarea şi locul producerii accidentului, circumstanţele producerii accidentului, schița accidentului);
 • datele vehiculului implicat în accident (marcă, tip, număr de înmatriculare / înregistrare, țara în care este înmatriculat / înregistrat vehiculul);
 • date privind asigurările (tip poliță de asigurare (RCA / Carte Verde), societatea de asigurare (agenția sau brokerul de asigurare), numărul și valabilitatea poliței de asigurare, gradul de acoperire a daunelor prin intermediul poliței de asigurare);
 • semnătura;
 • conținutul corespondenței (fizice și / sau elecronice).

Fără a aduce atingere celor menționate mai sus, ne rezervăm dreptul de a vă solicita alte Date cu caracter personal, necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor și / sau obligațiilor legale și / sau contractuale care ne revin, strict în conformitate cu prevederile legale aplicabile nouă.

În cazul în care nu sunteți de acord cu furnizarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal, nu vom putea realiza activitățile menționate în prezenta sau cele care intră în sfera obligațiilor noastre legale și / sau contractuale.

(C) Scopurile pentru care folosim Datele dumneavoastră cu caracter personal 

În funcție de natura relației noastre cu dumneavoastră, vă Prelucrăm Datele cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă nouă, în calitate de Operator (Asociat) de Date cu caracter personal, pentru desfășurarea normală a activităților Companiei, cum ar fi, după caz:  

 • managementul și gestionarea relațiilor publice și / sau comerciale, comunicării, dezvoltării afacerii (business development);

 • managementul și gestionarea sistemului de înregistrare, fabricație, import, export și / sau distribuție a produselor noastre și / sau a produselor fabricate și / sau distribuite de Compania noastră;

 • managementul și gestionarea sistemului de calitate;

 • managementul și gestionarea sistemului de farmaco/vigilență;

 • recrutarea, managementul și gestionarea resurselor umane, a sănătații și securității în muncă și a situațiilor de urgență;

 • managementul și gestionarea contractelor comerciale;

 • managementul și gestionarea documentelor financiar – contabile și a resurselor financiare;

 • managementul și gestiunea resurselor IT;

 • asistență și / sau reprezentare juridică;

 • managementul și gestionarea documentelor și a sistemului de arhivare;

 • managementul și gestionarea securității fizice, pazei și protecției persoanelor și bunurilor și a securității activităților operaționale asociate mijloacelor de prelucrare și comunicare a informațiilor;

 • managementul și gestionarea conformității cu prevederile legale aplicabile activității noastre, inclusiv în cadrul acțiunilor de control și investigare și cooperarea cu instituțiile / autoritățile publice (centrale și / sau locale) competente;

 • protejarea activelor Zentiva, ale clienților și furnizorilor Zentiva;

 • managementul și gestionarea înregistrărilor / menţiunilor / evidențelor noastre interne;

 • raportare legală;

 • administrare corporativă;

 • organizare și / sau derulare de evenimente.

(D) Temeiul juridic al prelucrării de date cu caracter personal 

În funcție de natura relației noastre cu dumneavoastră, Prelucrăm Date cu caracter personal care vă privesc: dacă avem consimțământul dumneavoastră (conform art.6, alin.(1), lit.a) din RGPD) și / sau dacă ne sunt necesare pentru executarea unui contract (conform art.6, alin.(1), lit.b) din RGPD) și/sau dacă ne sunt necesare în vederea conformării cu o obligație legală (conform art.6, alin.(1), lit.c) din RGPD) și / sau pentru a ne satisfice un anumit interes legitim care nu prevalează asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale dumneavoastră (conform art.6, alin.(1), lit.f) din RGPD).

În cazul în care Prelucrăm Date cu caracter personal care vă privesc doar în baza consimțământului dumneavoastră (de exemplu: în cazul în care aplicați pentru un post vacant în cadrul Zentiva), veți avea posibilitatea de vă retrage consimțământul în orice moment, gratuit, fără a afecta însă legalitatea Prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

Fără a aduce atingere drepturilor și libertăților dumneavoastră fundamentale, putem Prelucra Date cu caracter personal care vă privesc în vederea satisfacerii unui anumit interes legitim, cum ar fi:  

 • prevenirea, detectarea și investigarea infracțiunilor, inclusiv frauda și spălarea banilor sau finanțarea unor acte de terorism;

 • dezvoltarea afacerii (business development);

 • analiza și administrarea riscurilor comerciale;

 • protejarea sau exercitarea unui drept sau a unei obligații legal/e sau contractual/e care ne aparține nouă, unei entități juridice care face parte din grupul Zentiva (puteți viziona lista entităților juridice care fac parte din grupul Zentiva la Secțiunea (J) de mai jos) sau unui alt partener (contractual);

 • administrarea înregistrărilor / menţiunilor / evidențelor noastre interne;

 • administrarea resurselor organizaționale;

 • protejarea / securitatea activelor Zentiva, ale clienților și furnizorilor Zentiva;

 • în relație cu orice pretenție, acțiune sau procedură (inclusiv, dar fără a se limita la redactarea și revizuirea documentelor, redactarea documentelor necesare pentru încheierea unei tranzacții, obținerea unei consultanțe juridice sau facilitarea soluționării litigiilor);

 • asigurarea respectării oricărei reguli, legi și reglementări aplicabile activității noastre, inclusiv cooperarea cu instituțiile / autoritățile publice (centrale și / sau locale) competente.

(E) Condițiile în care putem dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal  

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt destinate utilizării de către Zentiva, în calitate de Operator (Asociat) de Date cu caracter personal.

Pentru a facilita desfășurarea activităților Zentiva în legătură cu scopurile Prelucrării, dacă este cazul și în limita necesară unui scop legal și specific, Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi dezvăluite:

 • dumneavoastră și, acolo unde este aplicabil, reprezentanţilor desemnaţi de dumneavoastră;
 • altor entități juridice care sunt parte a grupului Zentiva (puteți viziona lista entităților juridice care sunt parte a grupului Zentiva la Secțiunea (J) de mai jos);
 • altor parteneri (contractuali) (de exemplu: parteneri (contractuali) implicați direct sau indirect în încheierea, executarea, modificarea și/sau încetarea contractului nostru);
 • instituțiilor bancare, în legătură cu orice tip de transfer de fonduri;
 • instituțiilor / autorităților publice (centrale și / sau locale) competente;
 • furnizorilor de servicii operaționale (de exemplu: furnizori de servicii de administrare și recuperare de creanțe; furnizori de servicii de curierat, telecomunicații, IT, arhivare etc.);
 • consultanților noștri externi (de exemplu: auditori, avocați etc.);
 • oricărui alt furnizor terț, acolo unde Paginile noastre Web folosesc reclamă, plug-in-ul sau conținutul unor terțe părți;
 • partenerilor de afaceri, investitorilor, cesionarilor (actuali sau potențiali) pentru a facilita tranzacțiile cu active comerciale (care pot include o fuziune, achiziție, cesiune de creanță sau vânzare de bunuri);

conform prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizați anterior.

Având în vedere caracterul internaţional al activității noastre comerciale, se poate întâmpla ca, în legătură cu scopurile menţionate în prezentul document, să avem nevoie să transferăm Datele dumneavoastră cu caracter personal altor entități juridice în cadrul grupului Zentiva, precum şi unor terţe persoane indicate de mai sus. Din acest motiv, putem să transferăm Datele dumneavoastră cu caracter personal în alte ţări care pot avea legislaţie şi cerinţe de conformare privind respectarea protecţiei Datelor cu caracter personal diferite de cele aplicabile în ţara în care vă aflaţi.

În cazul în care transferăm Datele cu caracter personal din Spaţiul Economic European unor destinatari situați în afara Spațiului Economic European și care nu fac parte dintr-o Jurisdicție Adecvată, atunci realizăm acest lucru în temeiul Clauzelor Contractuale Standard. Puteți solicita o copie a respectivelor Clauze Contractuale Standard folosind următoarele detalii de contact:

 • poștă: Bd. Theodor Pallady, numărul 44B, sectorul 3, cod poștal 032266, București, România; și / sau
 • fax: +40.21.318.03.76; si / sau
 • e-mail: DPO(at)zentiva.com.

Vă avertizăm că atunci când transferaţi orice Date cu caracter personal direct unui entități juridice Zentiva, situate în afara Spaţiului Economic European, nu ne asumăm răspunderea pentru transferul respectiv al Datelor dumneavoastră cu caracter personal. Cu toate acestea, vom Prelucra Datele dumneavoastră cu caracter personal din momentul în care le primim, în conformitate cu prevederile prezentului document.

Nu veţi face obiectul unei decizii bazate pe o Prelucrare automată a Datelor dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv profiling. 

(F) Nota de Informare pentru copii 

Paginile noastre Web sunt destinate unei audiențe adulte.

Nu Prelucrăm în mod intenționat Date cu caracter personal ale niciunei persoane despre care știm că are vârsta sub 16 ani. Datele cu caracter personal ale persoanelor care nu au împlinit vârsta de 16 ani vor fi Prelucrate numai cu acordul prealabil al părintelui sau al persoanei care exercită autoritatea părintească / tutelară. Acest reprezentant legal are dreptul, la cerere, să vizualizeze informațiile furnizate de minor și să exercite drepturile menționate în prezenta Politică privind protecția și securitatea Datelor cu caracter personal, la Secțiunea (H). 

(G) Securitatea Datelor cu caracter personal

Zentiva Prelucrează Datele dumneavoastră cu caracter personal într-o manieră care asigură o securitate adecvată a acestora, inclusiv protecția împotriva Prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, distrugerii sau deteriorării accidentale, utilizând măsuri tehnice sau organizatorice adecvate.

Avem un cadru de politici, proceduri și instruiri care să acopere protecția, confidențialitatea și securitatea Datelor și revizuim în mod regulat oportunitatea măsurilor pe care le avem în vigoare pentru a păstra datele pe care le deținem în siguranță.

Cu toate acestea, dat fiind faptul că internetul este un sistem deschis, transferul de informaţii prin intermediul internetului nu este cu totul sigur. Cu toate că vom implementa toate măsurile rezonabile pentru protecţia Datelor dumneavoastră cu caracter personal, nu putem asigura securitatea Datelor dumneavoastră pe care ni le trimiteţi prin intermediul internetului – orice astfel de transmitere este pe propriul dumneavoastră risc și trebuie să vă asigurați că toate Datele cu caracter personal pe care ni le trimiteți sunt trimise într-o manieră sigură.

(H) Drepturile pe care le aveți în legătură cu Datele dumneavoastră cu caracter personal

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, aveți următoarele drepturi cu privire la Prelucrarea de către Companie a Datelor cu caracter personal care vă privesc:

dreptul de acces, adică dreptul de a obține o confirmare din partea noastră cu privire la Prelucrarea sau nu a Datelor cu caracter personal care vă privesc, precum și accesul la aceste Date cu caracter personal și la informații privind Prelucrarea;

dreptul la rectificare, adică dreptul de a avea, fără întârzieri nejustificate, rectificarea Datelor cu caracter personal inexacte și/sau completarea Datelor cu caracter personal incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare;

dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de a obține din partea noastră ștergerea Datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care: aceste date nu mai sunt necesare în legătură cu scopul Prelucrării pentru care au fost colectate sau Prelucrate; sau se retrage consimțământul în baza căruia are loc Prelucrarea și nu există alt temei juridic pentru Prelucrare; sau vă opuneți Prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește Prelucrarea; sau Datele cu caracter personal au fost Prelucrate în mod ilegal; sau Datele cu caracter personal trebuie să fie șterse, pentru respectarea unei obligații legale care ne revine; dreptul la ștergere / dreptul de a fi uitat nu se aplică în măsura în care Prelucrarea este necesară: pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare; sau pentru respectarea unei obligații legale care ne revine și care prevede Prelucrarea sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care suntem învestiți; sau din motive de interes public în domeniul sănătății publice; sau în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în măsura în care dreptul la ștergere / dreptul de a fi uitat este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective; sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

dreptul la restricționarea Prelucrării, adică dreptul de a obține din partea noastră restricționarea Prelucrării în cazul în care: vă contestați exactitatea Datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea Datelor; sau Prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii Datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; sau nu mai avem nevoie de Datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul Prelucrării, dar le solicitați pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau v-ați opus Prelucrării, pentru intervalul de timp în care verificăm dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra celor ale dumneavoastră;

dreptul de a vă opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, Prelucrării în temeiul îndeplinirii unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care am putea fi învestiți sau Prelucrării necesare în scopul intereselor noastre legitime, inclusiv creării de profiluri pe baza acestor temeiuri, care atrage încetarea Prelucrării, cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime și imperioase care justifică Prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără ca retragerea să afecteze legalitatea Prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia, atunci când Prelucrarea efectuată de noi are ca temei juridic consimțământul dumneavoastră;

dreptul la portabilitatea datelor, adică dreptul de a primi Datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, și dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră, acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic, în cazul în care: Prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe un contract și este efectuată prin mijloace automate;

dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);

dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe Prelucrarea automată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice sau vă afectează în mod similar, cu excepția cazului în care o astfel de Prelucrare este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract sau autorizată prin lege și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor dumneavoastră legitime sau are la bază consimțământul dumneavoastră explicit.

Cu excepția cazului în care înțelegeți să vă exercitați dreptul de a depune plângere la ANSPDCP, așa cum este indicat mai sus, vă puteți exercita drepturile prin completarea și transmiterea acestui formular.

În principu, nu putem accepta cereri verbale din partea dumneavoastră (telefonice sau față în față) din moment ce nu putem fi în măsură să vă răspundem pe loc, fără a analiza în prealabil cererea dumneavoastră și a vă identifica în mod sigur.

Vom furniza informaţii privind acţiunile întreprinse în urma unei cereri pe care ne-o adresați, fără întârzieri nejustificate şi, în orice caz, în cel mult o lună de la primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, caz în care vă vom informa cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând şi motivele întârzierii.

(I) Durata pentru care păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal  

În funcție de natura relației noastre, vom stoca Datele cu caracter personal care vă privesc pentru o perioadă de timp care ne este necesară pentru a ne conforma cu obligațiile care ne revin în aria noastră de afaceri, sau în conformitate cu termenul de prescripție aplicabil (de exemplu: 10 ani de la încetarea relației contractuale) sau pentru respectarea obligațiilor de arhivare impuse de legislația aplicabilă (de exemplu: legislația specifică domeniului financiar-contabil).

(J) Lista Operatorilor Asociați și guvernanța corporativă a Zentiva – lista sucursalelor Zentiva

Țara

Denumirea și adresa Operatorilor Asociați

Numărul de înregistrare

LU

AI Sirona (Luxembourg) Acquisition S.à r.l.

 

5, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

B223382

Al Excalibur (Luxembourg) S.à r.l.

5 rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg

242.040

 

Alvogen Balkans Luxembourg S.à r.l.

5, rue Heienhaff, L-1736, Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

B 145518

 

Alvogen IPco S.à r.l. (in liquidation)

5, rue Heienhaff, L-1736, Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

B 149131

 

CZ

AI Sirona Bidco s.r.o.

U kabelovny 529/16, 102 00 Praha 10 – Dolní Měcholupy

07254792

Zentiva Group, a.s.

U kabelovny 529/16, 102 37 Praha 10 – Dolní Měcholupy

07254729

 

Zentiva, k.s.

U kabelovny 130, 102 37 Praha 10 – Dolní Měcholupy

49240030

 

Theramex Czech Republic, s.r.o.

Kateřinská 466/40, Nové Město, 120 00, Prague 2, the Czech Republic

04653815

 

D

Zentiva Pharma GmbH

Brüningstr. 50, 65926 Frankfurt/ M.

HRB95544

 

Winthrop Arzneimittel GmbH

Brüningstr. 50, 65926 Frankfurt/ M.

HRB99575

 

AT

Zentiva GmbH

Rosenbursenstraße 2/15

1010 Wien

FN 129221 g

 

HERBS Trading GmbH

Am Belvedere 4, Eingang Karl Popper Straße 4, 1100 Vienna, Austria

FN 138399 d

 

CH

Helvepharm AG

Walzmühlestrasse 60, CH-8500 Frauenfeld

CH21701378974

 

UK

Zentiva Pharma UK Limited

12 New Fetter Lane, EC4A 1JP, London

02158996

 

Creo Pharma Holdings Limited

Felsted Business Centre, Cock Green, Felsted, Essex, CM6 3LY

06096048

 

Creo Pharma Limited

Felsted Business Centre, Cock Green, Felsted, Essex, CM6 3LY

06082846

 

F

Zentiva France

35 Rue du Val de Marne 75013 PARIS

407 710 474

 

IT

Zentiva Italia S.r.l.

Viale Bodio n° 37/B, 20158 - Milan

MI - 1463705

 

DK

Zentiva Denmark ApS

c/o Harbour House Sundkrogsgade 21, 2100 KØBENHAVN Ø

41172029

 

PL

Zentiva Polska sp. z. o. o.

North Gate Buildings, Bonifraterska  Street 17, 00-203 Warsaw

0000691403

 

Alvogen Poland sp. z. o. o.

01-607 Warszawa, ul. Kniaznina 4a/7, Poland

KRS 000394178

 

Alvogen Pharma sp. z.o.o.

01-607 Warszawa, ul. Franciszka, Kniaznina 4a/7, Poland

KRS 0000610747

 

PT

Zentiva Portugal, Lda

Alameda Fernão Lopes, nº16, bloco A, 8º Piso, 1495-190 Algés – Portugal

503103551

 
 

SK

Zentiva, a.s.

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika

31 411 771

 

Zentiva International a.s.

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika

35 687 355

 

 

Zentiva Bulgaria EOOD

7, Iskarsko shosse Blvd., Trade Center Evropa, Building 15, floor 4, 1528 Sofia, Bulgaria

 

PIC205801872

 

BG

Alvogen Pharma Bulgaria EOOD

86, Bulgaria, Blvd., 1st floor, residential quarter Manastirsky, Livady - West, Vitosha District, Sofia 1680, Sofia Municipality, Sofia (capital), Region, Bulgaria

201035481

 

Alvogen Pharma Trading Europe EOOD

86, Bulgaria, Blvd., 1st floor, residential quarter Manastirsky, Livady - West, Vitosha District, Sofia 1680, Sofia Municipality, Sofia (capital), Region, Bulgaria

201400639

 

BiH

Alvogen Pharma d.o.o

Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo 71000, Bosna a Hercegovina

65-01-0116-10

 

UA

Alvogen Ukraine LLC

5-I Brovarsky Avenue, Kyiv, 02002, Ukraine

38804488

 

HR

Alvogen d.o.o

Avenija Veceslava Holjevca 40, Zagreb, Croatia

080774153

 

MK

Alvogen Pharma Macedonia DOOEL

Boris Kidric bb, Gevgelija, North Macedonia

6708072

 

RU

Alvogen Pharma LLC

31/4, Novoslobodskaya str., Office 6, Moscow, Russia, 127055

1147748135590

 

Dolphin LLC

RF, 630108, Novosibirsk reg., Novosibirsk, 1st Parkhomenko alley, 14, Russia

1145476019490

 

Bittner Pharma LLC

Sushchevsky Val, d.18, Moscow, Russia, 127018

1097746360271

 

RO

Zentiva S.A.

Bulevardul Theodor Pallady nr. 50, sectorul 3, 032266, Bucurest, Romania

J40/363/1991

 

Solacium Pharma S.r.l.

Bulevardul Theodor Pallady nr. 50, sectorul 3, 032266, Bucurest, Romania

J40/23565/2007

 

Be Well Pharma S.r.l.

Bulevardul Theodor Pallady nr. 50, sectorul 3, 032266, Bucurest, Romania

J23/4165/2017

 

LaborMed-Pharma S.A.

44B Theodor Pallady Boulevard, district 3, Bucharest, Romania

J40/21114/2007

 

Alvogen Romania S.R.L.

44B Theodor Pallady Boulevard, 2nd floor, district 3, Bucharest, Romania

J40/2501/2000

 

ALB

Alvogen Pharma Albania sh.p.k

Tirane, Njesia, Bashkiake nr.2, rruga Themistokli, Germenji pallati, Ambasador, kati i 1, Albania

L61501034A

 

LT

UAB Alvogen Baltic

Uzupio g 30, Vilnius, Lithuania

302488462

 

NL

EuroGenerics Holding B.V.

The Netherlands, Laan Copes Van Cattenburch 58, 2585 GC's - Gravenhage, Hague

34157118

 

CY

Alvogen Cyprus Limited

80 Griva Digheni, Swepco Court 6, 3101, Limassol, Cyprus

HE271648

 

Rutengo Investments Limited

80 Griva Digheni, Swepco Court 6, 3101, Limassol, Cyprus

HE160948

 

RS

Alvogen Pharma d.o.o ZA Promet I Usluge Barice

Pasnjacka bb, Plandiste, Barice, Serbia

20607149

 

RKS

Alvogen Pharma Kosovo SH.P.K.

Prishtina-Ferizaj KM7, Kosovo

810809410

 

MT

Alvogen Malta Operations ROW Holdings Ltd.

Malta Life Sciences Park, Building 1 Level 4, Sir Temi Zammit Buildings, San Gwann Industrial Estate, San Gwann SGN 3000, Malta

C75429

 

Alvogen Malta Operations (ROW) Ltd.

Malta Life Sciences Park, Building 1 Level 4, Sir Temi Zammit Buildings, San Gwann Industrial Estate, San Gwann SGN 3000, Malta

C71197

 

HU

Zentiva HU Kft.

1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28, Hungary

Cg.01-09-876879

 

Alvogen CEE Kft

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky, út 41. 3. em. 10, Hungary

01-09-979422

 

Rutengo Hungary Kft

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky, út 41. 3. em. 10, Hungary

01-09-967175

 

Aramis Pharma Kft

1095 Budapest, Mester utca 28. B., lház. 3. em. 5, Hungary

01-09-873136

 

IN

ZENTIVA PRIVATE LIMITED

A-802, Crescenzo, G Block, Bandra Kurla Complex, Mumbai 400051, India.

U24100MH2019FTC328411

 
Guvernanța corporativă a Zentiva – lista sucursalelor Zentiva

Denumirea

Țara

Sucursala

Numărul de înregistrare

Sediul social (adresă)

 

Zentiva Group, a.s.

 

Bulgaria

ZENTIVA BULGARIA BRANCH

UIC205052992

7, Iskarsko shosse Blvd., Trade Center Evropa, Building 15, floor 4,
1528 Sofia, Bulgaria

Estonia

Zentiva Group, a.s. Eesti filiaal

-

Tartu mnt 13, 10145 Tallinn, Estonia

Latvia

Zentiva Group, a.s. filiāle Latvijā

-

Ģertrūdes iela 10-10, Rīga, LV 1010, Latvia

Lithuania

Zentiva Group, a.s. Lietuvos filialas

-

Jogailos str. 9, Vilnius, Lithuania

(K) Definiția termenilor folosiți în acestă Politică privind protecția și securitatea Datelor cu caracter personal

”Afiliat” înseamnă orice persoană care, la data respectivă, este Controlată de sau se află sub Control comun al Al Sirona (Luxembourg) Acquisition S.a.r.l., număr de înregistrare B 223382, cu sediul în 2-4 rue Beck L-1222 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg – a se vedea Secțiunea (J). În scopul prezentului document, prin ”Control” (și variațiile sale gramaticale) se va înțelege (i) posesia, directă sau indirectă, prin intermediul unui sau a mai multor intermediari, a puterilor de a decide administrarea sau policitile unei persoane, fie prin dreptul de proprietate asupra drepturilor de vot, prin contract referitor la drepturile de vot sau altfel, sau (ii) proprietatea, directă sau indirectă, prin unul sau mai mulți intermediari, a unui procent mai mare de cincizeci la suta (50%) – sau a oricărui alt procent în conformitate cu prevederile legale care îi permite să exercite Controlul – din drepturile de vot sau din alte interese proprietare ale acestei persoane.

”Autoritatea de supraveghere” înseamnă o autoritate publică independentă, desemnată prin lege să supravegheze respectarea prevederilor legale aplicabile protecţiei datelor.

”Clauze Contractuale standard”înseamnă clauzele model de transfer adoptate de Comisia Europeană sau de o Autoritate de Supraveghere şi aprobate de Comisia Europeană.

”Cookie” înseamnă un fişier mic care se instalează în dispozitivul dumneavoastră atunci când vizitați o pagină web (inclusiv Paginile noastre Web). Referința la termenul "Cookie" din acest document include tehnologii analoage, precum, de exemplu, web-ul beacon şi clear GIF.

Datele cu caracter personal”înseamnă informaţii privind persoana fizică identificată sau în baza căreia o persoană fizică poate fi identificată în mod direct sau indirect, în special prin refere la un anumit identificator, de exemplu: nume, cod numeric personal, date de locaţie, identificator de reţea, unul sau mai mulți factori specifici identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a respectivei persoane fizice.

”Datele cu caracter personal sensibile”înseamnă acele Date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filosofice sau apartenenţa la sindicate, sănătatea fizică şi psihică, viaţa sexuală sau convingerea, condamnarea în materie penală şi infracţiuni, reale sau presupuse, codul numeric personal sau orice alte informaţii care conform prevederilor legale sunt considerate a fi sensibile.

”Jurisdicţie Adecvată” înseamnă o jurisdicţie care a fost desemnată în mod formal de către Comisia Europeană, ca fiind o jurisdicţie care conferă Datelor cu caracter personal un nivel adecvat de protecţie.

”Operator” înseamnă o entitate juridică ce decide cum şi de ce Datele cu caracter personal vor fi Prelucrate. În multe jurisdicţii, Operatorul este primul responsabil pentru respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia datelor.

”Profesionist din Domeniul Sănătății” înseamnă o persoană care lucrează în domeniul medico-sanitar, în domeniul medicinii şi ramurile conexe. Poate fi vorba, de exemplu, de un medic, un angajat al unui spital sau un farmacist.

”Prelucra”, ”Prelucrând” sau ”Prelucrat” înseamnă orice operaţie în legătură cu Datele cu caracter personal care este realizată cu sau fără ajutorul mijloacelor automatizate, precum: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, salvarea în memorie, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transfer, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, ordonarea sau combinarea, limitarea, ștergerea sau distrugerea.

”SEE” înseamnă Spaţiul Economic European.

”Pagina Web” înseamnă orice pagină web operată sau întreținută de Noi sau în numele nostru.

Revizuirile Politicii privind protecția și securitatea Datelor cu caracter personal

Orice utilizare a Paginilor noastre Web, a produselor sau a serviciilor noastre este guvernată de Condiţiile noastre de utilizare, disponibile aici. Revizuim în mod regulat Politica privind protecția și securitatea datelor cu caracter personal și vom plasa orice actualizare pe această pagină, fără o notificare prealabilă, dar cu o notificare a revizuirilor aferente, cu efect imediat. Vă încurajăm să revizuiți periodic Politica privind protecția și securitatea datelor cu caracter personal disponibilă pe Pagina noastră Web, pentru a fi informat/ă despre modul în care Prelucrăm Date cu caracter personal.

Variantă revizuită la 18.05.2020