Product

Imakrebin

Indicatii:

 • Tratamentul pacientilor copii si adolescenti diagnosticati recent cu leucemie granulocitara cronica (LGC) cu cromozom Philadelphia (Bcr-Abl) pozitiv (Ph+) la care transplantul de maduva osoasa nu este considerat un tratament de prima linie
 • Tratamentul pacientilor copii si adolescenti cu LGC Ph+ in faza cronica dupa esecul tratamentului cu alfa-interferon sau in faza accelerata sau in criză blastica
 • Tratamentul pacientilor adulti cu LGC Ph+ in criza blastica
 • Tratamentul pacientilor adulti diagnosticati recent cu leucemie limfoblastica acuta cu cromozom Philadelphia pozitiv (LLA Ph+), asociat cu chimioterapie
 • Tratamentul pacientilor adulti cu LLA Ph+ recidivanta sau refractara, in monoterapie
 • Tratamentul pacientilor adulti cu boli mielodisplazice/mieloproliferative (MDS/MPD) asociate recombinarilor genei receptorului factorului de crestere derivat din trombocit (FCDP-R)
 • Tratamentul pacientilor adulti cu sindrom hipereozinofilic avansat (SHE) si/sau leucemie eozinofilica cronica (LEC) cu recombinare a FIP1L1-FCDP-Rα
 • Tratamentul pacientilor adulti cu tumori stromale gastrointestinale (GIST) maligne inoperabile si/sau metastatice cu Kit (CD 117) pozitiv
 • Tratamentul adjuvant al pacientilor adulti cu risc semnificativ de recidiva in urma rezectiei tumorilor GIST cu Kit (CD117) pozitiv
 • Tratamentul pacientilor cu risc mic sau foarte mic de recidiva nu trebuie sa li se administreze tratament adjuvant
 • Tratamentul pacientilor adulti cu protuberante dermatofibrosarcomatoase (PDFS) inoperabile si pacientilor adulti cu PDFS recidivante si/sau metastatice, care nu sunt eligibili pentru tratamentul chirurgical

Status: Medicament cu prescriptie medicala

Data revizuirii textului: decembrie 2015

Vezi prospect


Acest medicament se eliberează doar pe bază de prescripţie medicală. Acceptând să continuaţi accesarea acestor informaţii, declaraţi pe proprie răspundere că sunteţi cadru medical (medic sau farmacist).
Da Nu