Posturi disponible

Electrician

10.12.2019

Responsabilități:

 • Responsabil de verificarea şi efectuarea întreţinerii instalaţiilor electrice din cadrul firmei;
 • Efectuează inspecţia lunară a tablourilor electrice;
 • Execută lucrări de instalaţii electrice conform planului de execuţie;
 • Execută lucrările de întreţinere a instatalaţiilor electrice conform planului de întreţinere;
 • Supraveghează funcţionarea echipamentelor specifice utilităţilor necalificate şi calificate (instalaţiilor de preparare şi distribuţie apă caldă şi abur, instalaţiilor de preparare şi distribuţie agent de răcire, instalaţiilor de climatizare din zona administrativă, a instalaţiilor de apă purificată);
 • Participă la executarea reviziilor programate pentru instalaţiile şi echipamentele din dotare.

Cerințe:

 • Absolvent al unei unităţi de învăţământ mediu: liceu industrial, şcoală profesionalăsau şcoală postliceală cu profil electric sau mecanic
 • Cunoaşterea procedurilor generale şispecifice domeniului său de activitate;
 • Cunoştinţe teoretice de bază şi practice de funcţionare şi întreţinere a echipamentelor utilizate în domeniul său de activitate;
 • Cunoaşte componenţa şi funcţionarea instalaţiilor de preparare şi distribuţie apă caldă, abur şi agent de răcire, alimentare şi evacuare ape, climatizare, apă purificată;
 • Capacitate de planificare și organizare;
 • Abilități de comunicare și relaționare;
 • Integritate și implicare.
Înapoi Aplică