Posturi disponible

Analist Chimist

30.10.2019

Responsabilități

 • Efectuează toate activităţile experimentale legate de desfăşurarea testelor analitice calitative şi cantitative cu respectarea normelor de bună practică în laboratoarele analitice, a procedurilor, instrucţiunilor şi Specificaţiilor de Calitate în vigoare;
 • Cunoaşte şi respectă fluxurile de materiale, personal şi deşeuri în ariile pe care le accesează;
 • Cunoaşte, respectă şi aplică toate Procedurile Operative Standard şi Instrucţiunile de Lucru care se aplică în domeniul său de activitate;
 • Întocmeşte necesarul de reactivi, substanţe de referinţă, piese de schimb, instrumentar de laborator şi birotică privitor la activităţile pe care le execută;
 • Participă la calificarea operaţională şi de performanţă a echipamentelor analitice, conform cu nivelul de competenţă şi a nivelului de cunoştinţe dobândit;

Cerințe

 • Studii superioare - licențiat în farmacie, chimie, biochimie, inginerie chimică
 • Cunoaşterea aprofundată a Regulilor de Bună Practică de Fabricaţie, a Regulilor de Bună Practică de Laborator şi a Regulilor de Bună Practică de Documentaţie;
 • Cunoştinţe PC: competent în utilizarea de: Microsoft Office (Word, Excel);
 • Cunoştinţe software de analiză şi control: Agilent Chemstation, Analytik Jena – WinAAS.
 • Orientare către soluție și rezultat
 • Gândire independentă și flexibilă
 • Capacitate de planificare și organizare
 • Capacitate de analiză, decizie și asumare a riscului
 • Abilități de comunicare și relaționare
 • Integritate și implicare 
Înapoi Aplică