Politica de confidențialitate

ALVOGEN respectă confidențialitatea vizitatorilor acestui website. Informațiile colectate de ALVOGEN în timpul utilizării acestui site vor fi folosite numai în scopurile indicate și în conformitate cu legea.

ALVOGEN depune toate eforturile pentru a păstra în siguranță informațiile despre vizitatorii site-ului său în așa fel încât terțe părți să nu poată accesa aceste informații și nu va divulga nicio informație unor terțe părți fără permisiunea explicită a vizitatorului. Cu toate acestea, chiar dacă se iau toate măsurile necesare pentru a asigura acest lucru, ALVOGEN nu poate fi trasă la răspundere în cazul în care se obțin informații și sunt folosite în mod ilegal de către terți.

We use cookies to ensure our website works properly and to collect statistics about users in order for us to improve the website. Learn more.